Ballet

És la disciplina més antiga de les que practiquem a Making Dance, parteix d’Itàlia a l’època del Renaixement, tot iq ue va ser a França on el Ballet es va professionalitzar ja creant-se al 1661 la primera escola de dansa: Académie Royal de la Dance.

Des de llavors, el Ballet és considerat la base més pura per a totes les danses i necessari pel bon desenvolupament per altres disciplines.

En els seus moviments hi participen invariablement les mans, braços, tronc, cap, peus… tot el cos és una conjunció muscular i mental que s’expresa en una absoluta armonia de moviments.

Es recomana iniciar la pràctica de Ballet des de curta edat, per això l’hem inclòs dintre de la graella de disciplines, donant-li la importància que es mereix.