Contemporani

La dansa contemporànea surgeix com una reacció de les formes enamorades clàssiques, aquest estil busca expresar a través del ballarí, una idea, uns entiment, una emoció, al igual que el Ballet Clàssic, però introduïnt moviments del segle XX i XXI.

Apareix a finals del segle XIX donant una alternativa tècnica al ballet, tot anomenant-se primerament Dansa Moderna fins a final de la segona guerra mundial.

Durant la seva evolució comencen a aparèixer ballarins descalços, utilitzant salts menys rígids que els tradicionals i ,en especial, la introducció de variacions de moviments d’altres tècniques corporals com el flamenc, dances tribals i fins i tot el ioga, fins arribar el punt d’afirmar-se que en ball contemporani ‘tot s’hi val’.