Hip Hop

Moviment artístic i cultural que neix als anys 70 en els barris de Bronx i Harlem de Nova York, originàriament apareix com a un mètode d’auto-expresió en contra de les injustícies i desigualtats que aquests barris neoyorkins patien. Però aquest moviment també ha esdevingut un fenomen actual tot i convertir-se, majoritàriament, en un estil de ball.

 

El fet que requereixi moviments àgils, forts i ràpids fa que sigui un estil de ball molt enfocat a la gent més jove. Tot i així, com a exercici físic també està molt recomanat a edats més adultes.